Elérhetőségek

NÉMETH ÁKOS

Cím: 9700 Szombathely,
Kossuth Lajos utca 1-3.
Mobil:
+36-20/352-5701
E-mail:
info@nemethakos.hu


Tájékoztató képviselői munkámról - 2021

2021.12.09. 14:25

Ebben a formában, hivatkozásokkal ellátva is közzéteszem 2020 novembere és 2021 novembere között végzett képviselői tevékenységem dokumentációját. PDF-formátumban az eredeti anyag a szombathely.hu-n is letölthető. A beszámoló értelemszerűen nem tartalmazza a 2021 november óta történt eseményeket.

Fogadóórák

Sajnálatos módon a COVID-19 okozta pandémiás helyzet az elmúlt évben is bonyolultabbá tette a polgárokkal való érintkezést, így csak telefonon tartottam fogadóórát 2020. december 3-án, 2021. február 1-jén és 2021. március 29-én. A telefonos kapcsolattartás ellenére sokan kerestek meg ezeken az alkalmakon.

2021. május 31-én a járványhelyzet mérséklődése miatt személyesen vártam fogadóórámon a város polgárait; július 20-án és október 11-én is találkozhattak velem a választók a formális fogadóórán.

Összesen hat fogadóórát tartottam, fele-fele arányban telefonost és személyeset.

Általános kapcsolattartás

Politikusi hitvallásom egyik sarokköve, hogy a fent nevezett alkalmakon túl is a 13. számú körzetben élők rendelkezésére álljak; ezt annál inkább meg tudom csinálni, hogy gyakorlatilag egész életemben a KISZ-Százhold városrészen laktam, most is itt élek, manapság is naponta járom körbe személyesen gyalog, kerékpárral, vagy gépkocsival.

Weblapomon, Facebook-oldalamon folyamatosan tájékoztatom a közvéleményt a munkámról (közszolgálati jelleggel pedig a körzet történéseiről), ezeket a platformokat a kapcsolattartásra is felhasználom, számos e-mailt, szöveges üzenetet kapok az olvasóktól. Úgy gondolom, hogy a fogadóórák, a személyes jelenlét és az online kommunikáció kiváló transzparenciát biztosít. Továbbra is havi rendszerességgel keresnek elsősorban tanácsnoki és frakcióvezető-helyettesi munkám kapcsán különböző médiaszereplők. 

2020 decemberében egy füzetet juttattam el a választókörzetem lakóinak, hogy számvetésem velük is megosszam.

Előkészítés alatt áll a YouTube-fiókom is.

Önkormányzati és városi kapcsolatok

Továbbra is tagja vagyok a Kulturális, Oktatási és Civil Bizottságnak, a Városstratégiai, Idegenforgalmi és Sport Bizottságnak. Ezeken a fórumokon, illetve a Közgyűlésen is rendszeresen élek javaslatokkal, gyakran felszólalok az alább kifejtett ügyekben.

Szoros munkakapcsolatom van a KISZ Lakótelepért Egyesülettel, és a hulladékgazdálkodás kapcsán a SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt-vel is.

Rendszeresen dolgozom együtt képviselőtársaimmal is: a lentebb kifejtett projekteken kívül segítettünk a 2021 év elején Horvátországban történt földrengések károsultjai számára végzett adománygyűjtésben, de a Vigyázzunk együtt Szombathelyre!, az illegális hulladéklerakás elleni harc is napi munkakapcsolatot kíván a városvezetés egyes tagjaival, illetve az Önkormányzat különböző hivatali egységeivel, a város cégeivel, szervezeteivel - nem is beszélve a SECAP, SUMP, JUSTNature és egyéb projektekben való részvételről.

A 13. számú körzetben végzett munkám

A kormányzati elvonások, amelyek igazságtalanul sújtották Szombathelyt, sajnos a körzettel kapcsolatos terveimnek is határt szabtak, ennek ellenére mindent megtettem, hogy a választáskor kitűzött célokat idén is megvalósítsuk - hangsúlyozom, hogy az időrendben és tételesen felsorolt eredmények elsősorban a jó koordinációnak és csapatmunkának voltak köszönhetőek, továbbá a körzet naprakész ismerete is hozzájárul ahhoz, hogy operatív módon is kezeljük a napi kihívásokat.

 • Megújult a Szent Gellért utca és a Károly Róbert utca kereszteződése, ideértve az útburkolatot és a csatornafedeleket is.
 • A Károly Róbert utca 43/A. előtti járdaszakasz helyreállítása megtörtént.
 • Segítettem a KISZ Lakótelepért Egyesület hagyományos karácsonyi ajándék osztásában, amelynek során 2020 decemberében 120 csomagot juttattunk el a rászorulóknak.
 • Sikerrel pályázott Szombathely, pontosabban a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ uniós forrásokért: nagy öröm számomra, hogy a CLLD-program keretein belül 15 millió forintot nyert az intézmény a KISZ-Százhold városrészen található Gyermekek Háza akadálymentesítésére. Hálával és büszkeséggel tölt el a tudat, hogy az általam képviselt körzet ebben a nehéz helyzetben is gyarapszik egy olyan hellyel, ahol a jövőben művelődni, szórakozni, pihenni, egyszóval, értékes időt tudnak eltölteni a helyi polgárok.
 • A Szombathelyi Szépítő Egyesület olyan ajándékcsomagok összeállítására szánta forrásait, amelyek adott esetben lassíthatták a koronavírus terjedését. Kézfertőtlenítő, nagy kiszerelésű fertőtlenítő szer, újratölthető kézmosó szappan, maszk és egyéb apróságok voltak abban a 80 csomagban, amelyek a 13. körzet, vagyis a KISZ-Százhold városrész lakóinak jutottak.
 • Tél végén, tavasz elején a Gábor Áron utca betonlapos járdáinak több szakaszát felújíttattuk.
 • Április 22-én a SZOVA Nonprofit Zrt. nagy úttakarítást végzett a Károly Róbert utcában; ez az utca sajátosságai miatt indokolt és fontos volt, hiszen a burkolat és a padka között hajlamos a lehullott levélrengeteg, illetve más hulladék felhalmozódni, szinte odakövesedni.
 • Nyár elején a Gábor Áron utca és a Csapó utca betonlapos járdáinak egyes kritikus szakaszait (folytatva ezzel a tavasszal már elkezdett munkát) is rendbe tettük az E. ON-nal közösen.
 • Egy év telt el a Százhold városrész Krúdy és Kodolányi utcájának forgalmi finomhangolása óta; a lakosság kérésére a biztonságosabb közlekedés érdekében utóbbi utca egyirányúvá vált. A veszélyes kereszteződés ügye megoldódott, de a változtatás után a Kodolányi János utca végén lakók csak az egész blokkot megkerülve juthattak el otthonaikba. A kényelmetlenség szülte panaszokat jogosnak találtuk, így a 17-es szám környéki útszakaszt újra kétirányúsítottuk, ezzel párhuzamosan az érintett szakasz pedig zsákutcává vált.
 • A Károly Róbert 3-as szám mögött található parkoló rettenetes állapotban volt, ideiglenes javítását elvégeztettük. A végleges megoldást a teljes felújítás jelentené. A Károly Róbert 1. előtt található szakasz is aszfaltozásra került és végre normalizálódott a közlekedés.
 • A Károly Róbert utca 10-es szám előtt csapadékos időben gyakori gondot okozott a felgyűlt, el nem vezetett esővíz: a forgalmas úton a járművek olykor a gyalogosokat és magát az épületet is lefröcskölték. Az új csatornával, vízelvezetővel remélhetőleg tartós megoldást találtunk. 
 • A város munkatársai Károly Róbert 1. előtt kijavították az ott álló pad eltört léceit, a Szent Gellért 45. melletti tér pedig kapott egy új szemetest. 
 • Szeptember 3-án a Perint-parton tartottunk szemétszedést nagy sikerrel.
 • A VILLSZÖV ZRt. anyagi támogatásával, a KISZ Lakótelepért Egyesület segítségével és közreműködésével beszereztünk egy padot, amelyet a Szombathelyi Parkfenntartási Kft. munkatársai helyeztek ki a Krúdy Gyula utcai parkos járdaszakaszra. 
 • A KISZ Lakótelepért Egyesület idén is megrendezte az immár hagyományos KISZ Lakótelepi Napot szeptember 25-én; több száz résztvevő fordult meg a tucatnyi igényes programon. A FALCO Zrt. felhasználva faipari lehetőségeit egy “kutya agility” pályát gyártott le és adott át az eseményen a gazdiknak és kedvenceiknek.
 • A Szent Gellért utca, Rumi út és a Rákóczi Ferenc utca sarkánál lévő járdaszakasz felújítása is elkezdődött: a közeli iskola, a forgalmi csomópont, a fagyis és pecsenyés miatt nagyon sok gyalogos használja ezt az útvonalat, az pedig szemmel látható, hogy valóban eljárt felette az idő, így a SZOVA Nonprofit Zrt. megkezdte a burkolat cseréjét.

Tanácsnoki és városvezetői tevékenységem

2021-ben folytattuk a 2020-ban megkezdett zöldpolitikával kapcsolatos céljaink megvalósítását, amelynek legfontosabb sarokkövei a SECAP és a SUMP dokumentációk elkészíttetése, az uniós forrásokat megmozgató JUSTNature projekt és a Vigyázzunk együtt Szombathelyre! projekt volt - ezeken felül is számos meghatározó fejlesztésbe kezdtünk. Ezen a területen 2021 a sikerek éve volt.

 • 2020. november 12-én jelen voltam, amikor a város átvette a hét új, korszerű autóbuszt. Az esemény sajtótájékoztatóján elmondtam: “Az új autóbuszok ugyan még nem elektromos meghajtással rendelkeznek, ám műszaki színvonaluk több generációval felülmúlja a húszéves átlagéletkorral bíró eddigi eszközpark lehetőségeit. Ez különösen így van a károsanyag-kibocsátás esetében: annak ellenére, hogy dízelüzeműek, jóval kevesebb környezetre és emberekre káros, szennyező részecskével terhelik a város levegőjét.“
 • 2020 novemberétől képviselem a várost a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel és az Innovációs és Technológiai Minisztériummal folytatott tárgyalásokon a szombathelyi intermodális csomópontról.
 • 2020. december 7-én „A kultúra szerepe a helyi közösségfejlesztésben” című projektértékelő konferencián vettem részt; az eseményt a Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) és annak konzorciumi partnerei, az Országos Széchényi Könyvtár és az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kht. rendezte.
 • Sikerrel pályáztunk a JUSTNature projekten. Szombathely városvezetése klíma- és környezetvédelmi célkitűzéseinek megvalósításához járul hozzá a 2020. év végén támogatást nyert uniós hátterű, nemzetközi JUSTNature projekt. A szombathelyi projektrész 437.300 euró (árfolyamtól függően nagyjából 156.116.100 Ft) támogatást kap. A Támogatási szerződés és a Konzorciumi megállapodás előkészítése megtörtént.
 • Szombathely MJV javaslatomra jegyzői utasításba adta a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályainak a jövőbeli favédelmi protokollt.
 • Folytatódott kérdőíves felmérés segítségével a SUMP dokumentáció elkészítése.
 • Szombathely egyedüli magyar vidéki városként bekerült a The 100 Intelligent Cities Challenge nevet viselő uniós kezdeményezésbe, amelyet magyarra 100 Intelligens Város Kihívásként lehet lefordítani. A program lényege, hogy a nyertes városok számára kijelölnek egy másik uniós települést, amely a résztvevő segítségére lesz a pályázatok és források felkutatásában.
 • Létrehoztuk Szombathely MJV zöld ügyeivel foglalkozó https://zoldhullam.szombathely.hu weblapot.
 • A Zöldhullám Projekt Szombathely égisze alatt Fecskevédelmi Programot hirdettünk és városi fecskeszámlálást végeztünk, az adatok feldolgozása folyamatban van.
 • 2021 január 29-én írta alá Dr. Nemény András Polgármester Úr azt a rendeletet, amely megváltoztatta Szombathely építési szabályait. Ezek között a van az a szabály is, amely szerint az újonnan épült ingatlanok esetén biztosítani kell lakásonként a két kocsi elhelyezését és a telken való megfordulásukat. Az ugytudjuk.hu-nak így nyilatkoztam: “Nyilván egy beruházónak az az érdeke, hogy a nyereségét maximalizálja, a mi feladatunk azonban az, hogy zöld, élhető, birtokba vehető otthonok épüljenek a szombathelyiek számára. A politika feladata az, hogy megvédjék azokat, akiknek az érdekérvényesítő képessége alacsonyabb; egy-egy építőipari szereplő befolyása nem összehasonlítható egyes magánemberek lehetőségeivel. Ez a két, egyébként nem feloldhatatlan ellentét áll szemben egymással. Könnyen megtörténhet az, hogy valaki egy kertes házat vásárol, majd évekkel később egy betonblokk épül a szomszédos telekre; mi szeretnénk megvédeni ezeket a családi házas övezeteket!”
 • Következetesen képviselem az átgondolatlan lakópark-építések elleni intézkedéseket.
 • A szombathelyi Önkormányzat által fenntartott 18 óvoda mindegyike csatlakozott kezdeményezésemre a használt sütőolaj összegyűjtése céljából indított kampányhoz, amely hasznos és különösen fontos élővizeink védelmében.
 • Eredményeket értünk el a “Vigyázzunk együtt Szombathelyre!” mozgalommal is. A szemléletformálásban is fontos szerepet játszó kezdeményezés összeköti a városlakókat, civil aktivistákat, városvezetőket, illetve az önkormányzat különböző szervezeteinél dolgozó munkavállalóit. 11 helyszínen pályázati forrás segítségével illegális hulladéklerakókat számoltunk fel, a polgárőrökből, közterület felügyelőkből és rendőrökből álló akciócsoport pedig közel 100 eljárást indított meg illegális hulladéklerakókkal szemben. Szombathely vezetése és felelős polgárai folytatják a munkát egy tisztább, a környezetet és a közösséget is jobban megbecsülő városért; úgy látjuk, hogy ez egy sikeres és értékes misszió.
 • 2021. június 22-én az a megtiszteltetés ért, hogy egy (egyelőre) képzeletbeli autómentes szombathelyi belvárosról tartottam előadást a Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem „Régi-új paradigmák az urbanisztikában” című konferenciáján.
 • A LIFE-MICACC konferenciasorozat részeként a jövőbe mutató workshopon vehettek részt az érdeklődők. Az eseményen én képviseltem Szombathelyt.
 • Szombathely MJV 2021 szeptemberi közgyűlésének határozata szerint az Önkéntes Munkacsoport vezetésemmel megkezdte munkáját. A járvány alatt megmutatkozó segítő kedv és önzetlenség eredménye a szándék, hogy világnézettől függetlenül megalkossunk egy olyan stratégiát, ami a város gyarapodását szolgálja és a hétköznapjaink részévé tegye az önkéntességet.
 • Augusztus 12-én az az öröm és megtiszteltetés ért, hogy az Ökopolisz Alapítvány által szervezett Nyári Akadémián felszólalhattam és bemutathattam koncepciómat az élhetőbb, modern és környezetbarát városias létről.

Vissza az előző oldalra!
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
NÉMETH ÁKOS - Magyar