Elérhetőségek

NÉMETH ÁKOS

Cím: 9700 Szombathely,
Kossuth Lajos utca 1-3.
Mobil:
+36-20/352-5701
E-mail:
info@nemethakos.hu


Eltelt egy év - Itt a képviselői beszámolóm!

2020.11.06. 09:55

Minden képviselőnek kötelessége értékelnie saját éves munkáját, ez a dokumentum nemcsak a weboldalamra, hanem a szombathely.hu-ra is felkerül. Így átlátható, így törvényes a működés!

 

Fogadóórák

 

A mindennapos aktív körzeti jelenléten kívül - hiszen a lakóhelyem is a városrészhez köthető - folyamatosan rendelkezésre álltam telefonon, e-mailben, Facebookon, előre egyeztetett találkozókon pedig személyesen is. Ezenkívül hivatalos fogadóórát tartottam 2019. november 18-án, lakossági fórumot 2019. december 10-én, 2019. december 17-én. 2020. február 12-én, június 2-án, szeptember 16-án személyes, április 21-én pedig a járványhelyzetre való tekintettel telefonon tartottam bejelentett fogadóórát a fentebb már említett folyamatos kapcsolattartási módszereken kívül. 

 

Általános kapcsolattartás

 

A telefonos, emailes, illetve személyes kapcsolattartási formákon túl hangsúlyosnak tartom munkámban az átláthatóságot, így mind a Facebook-oldalamon, mind a www.nemethakos.hu-n transzparensen, napról napra, hétről hétre követhető képviselői és tanácsnoki munkám a választók, a szombathelyi polgárok számára (továbbá közérdekű információkat is megosztok ezeken a felületeken). Naponta több megkeresést, segítség- vagy információkérést kapok, ezekre igyekszem a lehető leghamarabban és legfelkészültebben válaszolni. 

Megítélésem szerint világnézettől függetlenül jó kapcsolatot tartok fenn a helyi médiával, rendszeresen nyilatkozom a város médiafelületeinek, a megyei napilapnak, a különböző helyi érdekű online orgánumoknak. 

 

Önkormányzati és városi kapcsolatok 

 

Kifejezetten gyakori és jó a közös gondolkodás és munka a Szompark és a Szomhull munkatársaival, amely önkormányzati cégek a körzetemmel és tanácsnoki megbízásommal összefüggésben is jelen vannak a hétköznapi munkám során. Az elmúlt évben megismertem az Önkormányzati Hivatal szervezeti egységeit, a felmerülő feladatokat mindig az illetékesekkel kooperációban végzem el. A szűkebb városvezetés tagjaként rálátásom van a megyeszékhelyet érintő minden problémára, kihívásra, eseményre, ezen látókört pedig igyekszem a saját praxisomban is felhasználni. 

Tagja vagyok a Kulturális, Oktatási és Civil Bizottságnak, a Városstratégiai, Idegenforgalmi és Sport Bizottságnak. Ezeken a fórumokon, illetve a Közgyűlésen is rendszeresen élek javaslatokkal, gyakran felszólalok az alább kifejtett ügyekben.

 

 

Folyamatos, mondhatni napi kontaktusban vagyok a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálattal, és az AGORA Szombathelyi Kulturális Központtal. Mindkét együttműködés növeli munkám hatékonyságát. 

 

A 13. számú körzetben végzett munkám

 

A képviselői pozíció nem állás, nem egyszerűen egy munka. Ez hivatás, melyet igyekszem elődeimhez méltóan folytatni, az tapasztaltabb képviselőktől a jó gyakorlatokat átvenni. A hivatás szó az én esetemben elsősorban a 13. számú körzetben lakók képviseletét jelenti. A rendelkezésre álláson, elérhetőségen és tenni akaráson túl nagyon fontos a transzparens, a választók számára ellenőrizhető működés. Az alábbiakban összeszedtem pár fontos eredményt, munkát és eseményt, amely 2019 októbere óta történt a KISZ-Százhold városrésszel kapcsolatban.

Folytattam a kampányban is megszokott, lakossággal való, személyes érintkezésen nyugvó kapcsolattartást, amelyet részint élőszóban (például lakossági fórum a Károly Róbert utcában építendő parkoló ügyében), részint online formában bonyolítottam le: ennek segítségével mindig valós és naprakész képpel rendelkezem a 13. számú körzetről, az itt élők nem félnek megkeresni gondjaikkal, örömeikkel. A “KISZ” Lakótelepért Egyesülettel is heti kapcsolatban vagyok, rendezvényeiket teljes szívvel támogatom (szervezésükben részt veszek, vezetőikkel baráti kapcsolatot tartok fenn, kiemelt gondot fordítunk a szociális, karitatív tevékenységre), de ugyanúgy ismerem és felkeresem a körzet iskoláit, óvodáit is. Külön öröm számomra, hogy a Perint Lakásszövetkezettel is jó viszonyt sikerült kialakítanom.

Ezt kiegészítendő rendszeresen terepbejárást tartok, az észlelt problémákat pedig elektronikus formában nyilvántartjuk, azokat az illetékeseknek mindig eljuttatjuk. A terepbejárások másik nagy eredménye az, hogy elsők között jelöltük ki az 1000 fa projekt körzetre eső helyszíneit.

Tárgyalásokat folytatunk annak érdekében, hogy a Gyermekek Háza újra közösségi térként tudjon működni - ezzel egy régóta fennálló szükségletet elégítenénk ki, hiszen a körzetben nem nagyon van más nyilvános tér, ahol egyesületek vagy más szervezetek programokat tarthatnak. A Városháza minden lehetséges fórumán és platformján folyamatosan képviselem a városrész hasonló, a jövőben megvalósuló fejlesztési lehetőségeit - az egyik legfontosabb, már megkezdett munka a vízelvezető-rendszer teljes rendbetétele, kezdve az árkokkal, hiszen a közelmúltban is láthattuk ennek hiányosságait.

Nem lehet szó nélkül elmenni a koronavírussal kapcsolatos védekezés mellett sem. A városvezetők és a képviselők gondoskodtak róla, hogy 2020 tavaszán minden körzetbe megérkezzenek a kiutalt maszkok, háztartásonként. A 13. számú körzetben természetesen én írtam a terjesztési tervet, majd személyesen vezettem a maszkok házhozszállítását. Ebben pótolhatatlan segítséget nyújtottak azok az önkéntesek, akik szabadidejüket felajánlották a város szolgálatára. A járvány ideje alatt a lépcsőházakban egyéb tájékoztató anyagokat is elhelyeztünk, amelyből a lakosság közvetlenül is infomálódhatott az önkormányzat által biztosított lehetőségekről. A számok is minket igazolnak, hiszen a szerencse mellett a megyeszékhely fegyelmezettségének is köszönhető volt az, hogy Vas megyében tartották nyilván tavasszal a legkevesebb fertőzöttet a COVID-19 okozta járvány kapcsán.

További eredményeink tételesen:

- Régóta fennálló probléma a Gazdag Erzsi Óvoda környékén a leginkább reggeli órákban tapasztalható közlekedési káosz, amely végső soron az egész Krúdy Gyula utcát érinti, ezt a Hivatal munkatársai kérésemre forgalmi rend változtatással orvosolták. Hamarosan fekvőrendőr is kihelyezésre kerül az óvoda elé.

- Az érvényes rendezési terv lehetővé tette, hogy az alábbi parkolónak a tervezése is elinduljon: a Gazdag Erzsi Óvoda mellett létesülne egy 20 férőhelyes, Károly Róbert utca  27-29. mellett egy 30 férőhelyes, a Károly Róbert utca 6. mögött pedig egy 15 férőhelyes parkoló. A Szent Gellért utca 62-64. számú tömbházainak új parkolója is a kivitelezés előtt áll.

- Részt vettem az akadálymentesítési koncepció körzetemre eső kidolgozásában.

- Új gyalogátkelőhely létesül a Kőrösi és a Szent Gellért sarkán: a Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda közelében található kereszteződésnél a múltban már kisgyermekeket érintő balesetek is történtek, szerencsére ezek egyike sem lett súlyos kimenetelű. A veszély azonban valós, így javaslatomra a bizottság előterjeszti a 2020 novemberi közgyűlés elé azt is, hogy az említett helyen jövőre egy zebra kerüljön felfestésre. Reményeim szerint megtaláljuk az ehhez szükséges forrásokat 2021-es költségvetésben.

- Kérésemre, a lakosság igényeinek megfelelően a Szompark munkatársai a 13. számú körzetben található Károly Róbert utca valamennyi felújításra szoruló padján elvégezték a régóta várt "ráncfelvarrásokat". Ennek során sérült elemek cserélődtek, továbbá természetesen újra is festették őket a városi alkalmazottak.

- Új padok és új szemetesek kerültek ki szintén azokra a közterületekre, ahol a lakosság jelezte azok hiányát, továbbá az új anyagi forrásokkal megerősített Szompark munkatársai a zöldterületeken is folyamatosan jelen vannak.

- A Vigyázzunk Együtt Szombathelyre! program keretén belül tavasszal és ősszel szemétszedési akcióval, október 9-én pedig a Károly Róbert utca 17-es szám mögött található játszótér rendbe rakásával a “KISZ” Lakótelepért Egyesülettel közösen sokat tettünk a hulladékgazdálkodással kapcsolatos szemléletformálás ügyében. Ez a körzetre eső része a program legfontosabb célkitűzéseinek, amelyek az illegális hulladéklerakók teljes felszámolását, a szemetelés visszaszorítását jelentik.

- Kérésemre a Szent Gellért utca 41. és 47. között a SZOVA Zrt. munkatársai újrafestették a régóta hiányzó parkolójelzéseket. 

- A forgalmas gyalogátkelőhelyek előtt a biztonságos közlekedésre felszólító piktogramokat festettünk fel; fontos, hogy okostelefon-használó világunkban se váljunk figyelmetlenné a gyalogos közlekedésben sem.

- Támogatóként és vendégként is részt veszek a “KISZ” Lakótelepért Egyesület karácsonyi karitatív kezdeményezéseiben, egyéb programjain.

- A VASIVÍZ ZRt. és az Önkormányzat közösen úgy döntött, hogy teljesen felújítja a kellemetlen hanghatással járó Szent Gellért és Károly Róbert utca kereszteződésénél található közműaknákat, továbbá a Szent Gellért utca és a Felsőbüki utca közötti csatornafedél cseréje is rendben lezajlott.

- 200 méter hosszan új aszfaltburkolatot kapott a járda a Szent Gellért úton és 130 méter hosszan a Hunyadi úton, a következő években folytatjuk szakaszosan a járdák felújítását.

- A Gábor Áron utcának a Rumi út és a Rákóczi út közötti szakaszán megújult a járdája. Azért, hogy megóvjuk az autókkal ide parkolóktól ezt a részt, kihelyezésre került két poller.

Tanácsnoki és városvezetői tevékenységem

 

2019 októberében nemcsak a 13. számú körzet képviselője lettem, hanem a város fenntartható fejlődésért és klímapolitikáért felelős tanácsnoka is. Ebben az új, környezettudatos minőségben képviselem Szombathely hosszú távú érdekeit, amelyek meggyőződésem szerint összhangban állnak a természet- és környezetvédelemmel, egyszóval a zöld szemlélettel. Az alábbiakban az ősz óta eltelt időszak pár fontosabb eredményét ismertetem.

Teljesítettük az Éljen Szombathely!-frakció választási ígéretét, elkezdtük az ezer szombathelyi fa telepítésére vonatkozó részletek kidolgozását, a lakossági igények felmérését.

 

 

Felújítottuk az együttműködésünket a Megyei Jogú Városok Szövetségével, akikkel elsősorban a klímapolitika területén fogunk együtt dolgozni; segítségükkel Szombathely is rendelkezni fog egy úgynevezett SECAP-dokumentummal, amely a sikeres uniós pályázatok egyik leggyakoribb előfeltétele. Aktivizáltuk a tagságunkat az európai Polgármesterek Szövetségében, hogy nemzetközi kapcsolatokkal segítsük a helyi kezdeményezéseinket, amelyek közé tartozik a közvetlen uniós források lehívása is. Szombathely a képviselők határozata alapján csatlakozott a Klímabarát Települések Szövetségéhez, amely együttműködés további értékes kapcsolatokkal fog járni a környezet- és klímavédelem ügyében. Szombathely városa ezeken felül részt vesz az uniós Horizont 2020 pályázatban, amely kedvező elbírálás esetén, egy nagy lehetőség klímavédelmi projektek elindítására.

 

 

Asztalhoz ültünk a FALCO Zrt. képviselőivel, hogy párbeszéd útján rendezzük a város és a vállalat közös ügyeit; a tárgyalások előremutatóak, hiszen mindannyiunk közös érdeke az élhető város és a biztos munkahely harmóniája.

Több, a város életét meghatározó jövőbeli projekt előkészítésében veszünk részt, amelyekben mind fontos szempont az ökobarát működés. Vitaanyagokat írunk, kapcsolatrendszereket alakítunk ki, dokumentumokat készítettünk el, ezek közül most a legfontosabb az úgynevezett SUMP elkészítése, amely feltétele annak, hogy környezetbarátabbá tudjuk tenni Szombathely közlekedését.

További eredményeink tételesen:

- Sustainable Energy and Climate Action Plan: ezt az angol kifejezést rövidíti a SECAP betűszót, amelyet magyarul Fenntartható Energia- és Klímaakciótervnek hívunk. Segítségével pályázatok, közvetlen uniós források érhetőek el, amelyek már dologi beruházásokat is lehetővé tesznek - ezért tartotta fontosnak Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése, hogy javaslatomra megszavazza a dokumentáció beszerzését. 

- Fenntartható Városi Mobilitási Tervet (SUMP) elkészítésére is forrást biztosítunk, amely szintén nélkülözhetetlen előfeltétele annak, hogy Szombathelyt a 21. századba vezessük a közlekedés terén is - az emberek és a környezet érdekeit párhuzamosan szem előtt tartva. 

- Tanácsnoki megbízatásom révén kapcsolódtam be a COVID-19 járvány elleni védekezésbe. Megszerveztük Szombathely önkéntes segítségnyújtó rendszerét (400 fővel), amely több civil kezdeményezéssel (például, "Ne cipekedj, Nagyi!") egészült ki. Felemelő tapasztalat volt az, hogy sokszor éppen az állásukat elvesztett vagy maguk is nehéz sorban élők jelentkeztek arra a feladatra, hogy segítsenek a különösen veszélyeztetetteknek. Az önkéntesek, illetve az Éljen Szombathely!-frakció képviselői (kiegészülve további önkéntes koordinátorokkal) eljuttatták a lakosságnak a hetvenezer szájmaszkot, amelyet előtte szintén az önkéntesek, továbbá a Városháza dolgozói csomagoltak és borítékoltak be. Ezzel párhuzamosan minden önkormányzati cég, polgárőr-egyesület és más hatóság értékes és pótolhatatlan munkát végzett, nem is szólva a helyi egészségügyi rendszer hősies dolgozóiról. Folyamatosan összekapcsoltuk a város cégeitől és magánszemélyektől érkezett felajánlásokat az igénylőkkel. Időt és energiát nem spórolva pótoltuk az első körös osztás után elmaradt szájmaszkokat.

- Szombathely egyedüli magyar vidéki városként bekerült a The 100 Intelligent Cities Challenge nevet viselő uniós kezdeményezésbe, amelyet magyarra 100 Intelligens Város Kihívásként lehet lefordítani. A program lényege, hogy a nyertes városok számára kijelölnek egy másik uniós települést, amely a résztvevő segítségére lesz a pályázatok és források felkutatásában. Az én szerepem a hulladékgazdálkodás, körforgásos gazdaság erősítése, zöldpolitika és energetikapolitika képviselete.

- Szombathelyt az a szerencse érte, hogy a Horizont 2020 program (tehát közvetlen egy uniós forráslehetőség) tagja lehet a jövőben; jelenleg egy húsztagú konzorciumnak vagyunk a részei, egyedüli magyar városként. A projekt célja az, hogy a kutatók a lehetséges természetközeli megoldásokat megvizsgálják a levegőminőség javításával kapcsolatban, emellett a járulékos hasznokat is feltérképezik (szociális különbségek enyhítése, biodiverzitás megőrzése, vízmegtartó-képesség növelése, csak pár téma a sok közül). A cél az, hogy komplex és 21. századi válaszokat tudjunk adni a klímaváltozás hatásaira. A harminckilenc pályázat közül bekerültünk a második körbe, ahol a továbbjutó nyolc résztvevő pályázatát kell részletesebben kidolgozni. A nyolc pályázat közül előreláthatólag hármat támogat az Európai Unió. Ez Szombathely viszonylatában 250.000 Eurót jelentene siker esetén.

- Részt veszek a Vigyázzunk Együtt Szombathelyre! programban. A kezdeményezés célja a Parkerdő és a város illegális szemétlerakóinak felszámolása. Kiemelt fontosságú területnek tartom ezt, amelyben már a kezdetekkor eredményeket értünk el (táblák kihelyezése, forgalmi rend változás, kamerák szolgálatba állítása, akciócsoportok megszervezése, rendőrségi elfogások, szemléletformáló kampány, hulladékgazdálkodási tervek felülvizsgálata, sajtófelhívások).

- Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta azt a júniusi indítványomat, amely egy úgynevezett "SZABÁLYZAT A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSÉRŐL" című dokumentum előkészítésére kérte fel a város szakértőit. A szabályzat elkészült, a szeptemberi közgyűlés legnagyobb örömömre egyhangúlag meg is szavazta. Szombathely Megyei Jogú Város a szabályzat elkészítettésével, majd elfogadásával egy régi adósságot pótolt: mind a városlakók, mind a leendő lakóközösségek, mind az építőiparban tisztességesen résztvevő cégek felé fontos kötelességet teljesít ez az intézkedés. 

- Szeptember 15-én az a megtiszteltetés ért, hogy a megjelenteknek én mutathattam be a szombathelyi városháza Házasságkötő termében a “Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” (TOP-6.3.3-15) tárgyú felhívás keretében elkészült jelentős fejlesztéseket. A beruházásokat a város nevében a Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. koordinálta.

- Putz Attila képviselőtársammal és a többi városvezetővel együtt folyamatosan egyeztetünk a FALCO Zrt.-vel, hogy a lakosság és a gazdaság számára is a lehető legjobb megoldásokat találjuk meg.

Képek, további információk:

www.nemethakos.hu

https://www.facebook.com/Nemeth.Akos.Szhely/
 

Németh Ákos
Fenntartható fejlődésért és klímapolitikáért felelős tanácsnok
13. evk. képviselője


Vissza az előző oldalra!
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
NÉMETH ÁKOS - Magyar